Ga naar de inhoud

Disclaimer

Transmissie is eigenaar van deze website (cbkz.test), met uitzondering van de links naar andere websites. Ondanks dat wij veel zorg en aandacht besteden aan de inhoud van de site is het mogelijk dat de getoonde inhoud onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud kunt u geen rechten ontlenen.

De inhoud van deze website wordt regelmatig aangepast. Transmissie heeft het recht dit te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te doen.

Je kunt Transmissie niet aansprakelijk stellen voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die verband houdt met of in verband kan worden gebracht met deze website.

Hyperlinks

Op deze website vind je links naar andere sites die geen eigendom zijn van Transmissie. Hoewel Transmissie deze links zorgvuldig uitkiest, kunnen wij niet garant staan voor de inhoud en het functioneren ervan.

Copyright

De inhoud van cbkz.test is auteursrechtelijk beschermd. Als je onderdelen van onze website overneemt, moet je dus de bron vermelden. Neem voor twijfel over auteursrechten enz. contact met ons op.

Wij stellen het zeer op prijs als je fouten of andere onvolkomenheden aan ons meldt via info@cbkz.test.

Stel gerust uw vraag, onze adviseurs helpen u graag verder.

Neem contact op