Ga naar de inhoud

KNOV-abonnement klachtenfunctionaris

Op deze pagina kunt u het ‘abonnement klachtenfunctionaris’ afsluiten. Met een abonnement voldoet u aan de wettelijke verplichting om voor de afhandeling van klachten van cliënten een klachtenfunctionaris in de arm te nemen.

Meer informatie

Het CBKZ heeft het ‘abonnement klachtenfunctionaris’ ontwikkeld in nauw overleg met de KNOV. U kunt een abonnement alleen afsluiten als u lid bent van de KNOV.

Alle praktijkhouders van een praktijk kunnen zich in één keer aanmelden. Medewerkers van de praktijk vallen binnen het abonnement van de praktijkhouder(s). Dat geldt ook voor waarnemers die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn bij een groepspraktijk. Zelfstandig werkende waarnemers sluiten zelf een abonnement af.

Ook voor samenwerkingsverbanden, zoals integrale geboortezorgorganisaties, prenatale screeningscentra en echocentra is er de mogelijkheid onder bepaalde voorwaarden een abonnement af te sluiten (zie hiervoor ook het bijgevoegde stroomdiagram). Vraag naar de mogelijkheden via info@cbkz.nl of bel met 0183-682829.

Het abonnement op hoofdlijnen

  • Scherp tarief – Voor 2024 geldt een abonnementstarief van € 50,00 (inclusief BTW). U voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting om een klachtenfunctionaris te regelen. Het tarief is inclusief de complete afhandeling van klachten.
  • Professioneel – De afhandeling van klachten gebeurt door gekwalificeerde en ervaren klachtenfunctionarissen.
  • Klachtenregeling – Klachtenfunctionarissen van het CBKZ werken volgens de klachtenregeling van de KNOV. Die is in samenspraak met representatieve cliëntenorganisaties opgesteld en voldoet aan alle wettelijke eisen.
  • Laagdrempelig – Cliënten kunnen met hun klacht terecht op een speciaal telefoonnummer en een- beveiligde – website die specifiek wordt ingericht voor klachten.
  • Helpdesk – Met een abonnement kunt u met al uw vragen over klachtenmanagement terecht bij de helpdesk van het CBKZ.

 

Onafhankelijk

Deskundig

Betrokken

Abonnement afsluiten

Let op: u sluit het abonnement af voor een kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december) ongeacht het moment van afsluiten. Het abonnement wordt automatisch verlengd tot wederopzegging. Opzegging van het abonnement dient voor 1 oktober van het kalenderjaar te gebeuren.

Stel gerust uw vraag, onze adviseurs helpen u graag verder.

Neem contact op